Chemie verplichte veiligheidbladen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VIB)

Het verplichte veiligheidsinformatieblad (Vib)

Het verplichte veiligheidsinformatieblad (afgekort als Vib) is een communicatiemiddel tussen de leverancier van een gevaarlijk product en de professionele gebruiker van zijn product. Naast het etiket is het Vib het belangrijkste middel voor het geven van informatie over veiligheid, gevaren en risico’s van stoffen en preparaten door de leverancier aan zijn afnemer. De structuur van een Vib is grotendeels wereldwijd gestandaardiseerd. De informatie op het Vib is meestal behoorlijk technisch. Bijvoorbeeld welke stoffen erin zitten, gevaren van de stoffen en allerlei andere eigenschappen van de stoffen die in het product zitten. De informatie op een Vib is onderverdeeld in zestien rubrieken. 

Zowel de REACH-verordening als de Arbo-regelgeving verplichten de ontvanger van een Vib om hier serieus mee om te gaan. De werkgever moet op basis van de informatie in het Vib alles in werk stellen om ervoor te zorgen dat zijn werknemers met zo weinig mogelijk risico’s met het product kunnen werken. 

Wat moet ik doen met het Vib? 
De informatie in het Vib is over het algemeen veel te technisch voor de werkvloer. Het Vib staat vol met allerlei chemische en medische termen. Van de werkgever wordt verwacht dat ze niet alleen de Vib’s goed archiveren, maar belangrijker nog dat hij ze gaat gebruiken. De werkgever wordt geacht de inhoud helemaal te begrijpen en het is op basis van de REACH en de Arboregelgeving zijn verplichting om de informatie te gebruiken voor het arbeidsomstandighedenbeleid en voor de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E ). 

Met andere woorden, de werkgever moet zijn werknemers beschermen tegen, en informeren over, de gevaren en risico’s van gevaarlijke producten. De werkgever is dus verplicht het Vib te vertalen in eenvoudige veiligheidsinstructies, en zich ervan te verzekeren dat de werknemer deze instructies begrijpt. Dit kan bijvoorbeeld door mondelinge toelichting, eventueel aangevuld met een Werkplekinstructiekaart (Wik) . Zoals de naam al suggereert, is het hierbij van belang dat niet alleen het gevaar van het product meegenomen wordt. Er dient ook rekening gehouden te worden met de arbeidsplaats, en de wijze waarop gewerkt wordt. Het vertalen van een Vib en de arbeidsplaats naar goede werkplekinstructies is veelal een moeilijke klus, waarbij soms hulp van een externe adviseur dringend nodig is.

Hoe stel ik veiligheidsinstructies op?
Als eerste stap voor het opstellen van veiligheidsinstructies dient u goed in kaart te brengen met welke producten medewerkers moeten gaan werken en hoe hun werkplek eruit ziet. Zo moeten dus vooraf al een groot aantal vragen beantwoord kunnen worden zoals: Wat zijn de handelingen? Wat is het opleidingsniveau van de medewerkers? Zijn er al voorzieningen op de werkplek (bijvoorbeeld ventilatie, diverse noodvoorzieningen) aanwezig? Vervolgens vindt u in het Vib een zestal blokken met informatie, die ondergebracht is in een zestiental rubrieken. Daarin leest u de informatie waarmee u bijvoorbeeld vragen beantwoordt als: Waarvoor en hoe mag ik het product gebruiken? Wat zijn de gevaren van het product? Zijn er bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen nodig? Hoe moet het product worden opgeslagen? Als u al dit soort vragen heeft kunnen beantwoorden, stelt u tenslotte de werkinstructies op. Het is aan u om te bepalen in hoe u deze instructies verder communiceert aan uw medewerkers. Dit mag zowel mondeling, schriftelijk of een combinatie van deze twee. Zolang u zich er maar van vergewist dat alle medewerkers ze goed begrijpen.


Hoe krijgt u het Vib? 
Koopt u bij Hartman Cleaning Products uw professionele schoonmaakmiddelen die als gevaarlijk zijn ingedeeld , dan ontvangt u van ons automatische het Vib blad gratis.

Koopt u consumentenproducten bijvoorbeeld bij supermarkt waarmee u beroepsmatig gaat werken, dan moet u de leverancier verzoeken een Vib toe te sturen. Kan deze u het Vib blad niet leveren ( dan er ook niet mee werken ) Dit laatste is erg belangrijk wanneer u anderen in uw opdracht met het product laat werken. Hoewel de leveranciers van professionele schoonmaakmiddelen verplicht zijn u een Vib te sturen, kan het voorkomen dat u om één of andere reden niet over een Vib beschikt ( dan er ook niet mee werken ) . De Arbeidsregelgeving verplicht u als werkgever om niet eerder een product te gebruiken, voor u alle informatie voor het veilig gebruik hiervan heeft doorgenomen. Met andere woorden: als u niet over een Vib beschikt, heeft u als werkgever de verplichting om een Vib op te vragen. ( Anders er niet mee werken )

Sectoren waar professionele reinigingsproducten dienen gebruik te  worden 

  • Voedselindustrie, zoals zuivelindustrie en brouwerijen
  • Gezondheidszorg
  • Wijk gebouwen
  • Kantoorgebouwen
  • Horeca en grootkeukens
  • Wasserijen
  • Technische schoonmaak, zoals treinstellen en vliegtuigen

Verzorgt bij al uw professionele reiniging middelen

De verplichte informatie en veiligheid  bladen

HACCP Hygiëne advies en advies werken met professioneel reiniging middel

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voeding/voedselveiligheid-in-nederland

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op of kom eens langs in onze showroom

www.hartmancleaningproducts.nl

Eglantierbaan 47 - 2908LV - Capelle ad IJssel

Graag even van te voren bellen zodat wij alle tijd hebben om u te word te staan

Tel : 010-2299681 of mail naar hartmanenzn@gmail.com

 

© 2015 - 2022 Hygiëne- & schoonmaak middelen/producten | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel